Czy warto studiować marketing ?

Czy marketing jest przyszłościowym zajęciem ? Czy można po tym kierunku szybko znaleźć zatrudnienie, czy też trzeba najpierw nastawić się na zdobywanie doświadczenia, również niezbędnego w branży związanej z marketingiem ? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na postawione pytania.

Marketing i zarządzanie był przez wiele lat obleganym kierunkiem studiów, jednakże w ostatnich latach popularność tego kierunku studiów ustabilizowała się. Jeżeli interesujemy się wiedzą z tej dziedziny, to zdecydowanie warto jest postawić na ten kierunek kształcenia. Wiedza zdobyta na studiach, w połączeniu z ciekawą, kreatywną osobowością, może zapewnić przepustkę do świata marketingu, reklamy, public relations. Musimy też zdawać sobie sprawę z faktu, że praca w marketingu nie należy do najłatwiejszych, więc jak najwcześniej trzeba starać się zdobywać doświadczenie, chociażby przez praktyki lub wolontariat i nabywać wiedzy z różnych dziedzin. Duże znaczenie w zawodzie marketingowca mają również wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i również w tym zakresie warto doskonalić swój warsztat podczas tego kierunku studiów.

Czy warto studiować marketing ? Warto, jeżeli marketing nas interesuje. Warto, jeżeli ten kierunek jest zgodny z naszymi preferencjami, oczekiwaniami, co do zdobywanej wiedzy i doświadczenia. I wreszcie, warto bo: dobry specjalista ds. marketingu może pracować w kreatywnym, stale rozwijającym się środowisku a to z kolei sprawia, że może mieć ze swojej pracy satysfakcję.

Comments are closed.