Czym jest marketing mix ?

Marketing jest procesem, który poprzez zaspokajanie potrzeb przynosi zysk. Wraz z rozwojem gospodarki, powstają nowe metody marketingowe. Jedną z nich jest właśnie marketing mix. Czym on jest i jaką ma siłę oddziaływania ?

Marketing mix, według sławnego marketingowca Philipa Kotlera, dzieli się na cztery podstawowe elementy, zwane również kompozycją marketingową 4P. Są to: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. Pierwszy z tych instrumentów marketingu, czyli produkt to po prostu asortyment wprowadzany na rynek a wraz z nim, takie składowe jak: marka, opakowanie, gwarancja. Drugi, bardzo ważny element to cena, która powinna być konkurencyjna w otoczeniu rynkowym, przez co będzie atrakcyjna dla klientów. Niebagatelne znaczenie odgrywa również promocja oraz dystrybucja, gdyż odpowiednio zorganizowana akcja promocyjna oraz dobrze zaplanowane kanały dystrybucji, w dużej mierze decydują o sukcesie przy wdrażaniu produktu na rynek.

Marketing mix ma zaspokajać potrzeby klienta, poprzez zapewnianie mu potrzebnych towarów bądź usług. Oddziałuje na rynek za pomocą zespołu zróżnicowanych elementów, które zawierają pożądane cechy. I właściwie ta różnorodność oraz zintegrowanie elementów marketingu mix, stanowi o sukcesie sprzedażowym i długofalowym zysku dla przedsiębiorstwa.

Comments are closed.