Czym jest marketing?

Marketing jest procesem społecznym, który poprzez działania i planowanie zaspokaja potrzeby rynkowe. Jest to jednocześnie przemyślana strategia oraz plan działania, dobrany w taki sposób by zaspokoić określone potrzeby nabywców.

Wyróżniamy trzy podstawowe zasady marketingowe: orientacja na nabywcę, która zakłada wyodrębnienie i charakterystykę grup nabywców. Kolejna zasada marketingowa to integracja działań marketingowych oraz zyskowność. Wszystkie te zasady są bardzo ważne i powinny razem znajdować zastosowanie w procesie marketingowym.
Marketing jest ściśle powiązany ze strategią marketingową, która jest sposobem danej firmy na osiągnięcie założonych celów marketingowych. Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest planowanie marketingowe, które z kolei powinno być ściśle powiązane z ogólnym planem strategicznym przedsiębiorstwa. Marketing tworzą również instrumenty marketingowe, a najpopularniejszy z nich to 4 P, czyli produkt, cena, promocja i dystrybucja.

Ogólnie rzecz biorąc, marketing jest procesem planowania i realizacji koncepcji, po to by służyć osiągnięciu celów organizacji oraz jednostek. Dobre planowanie marketingowe jest nieodłącznym procesem każdej działalności i tylko racjonalne wykorzystanie siły marketingu, może przynieść firmie długofalowy zysk.

Comments are closed.