Dzieje reklamy

Napisy na ścianach budynków, szyldach karczm i zajazdów i wykrzykiwanie na rynku zalet swoich produktów – oto starożytne początki reklamy. Starożytna Grecja stworzyła pierwsze pisemne reklamy: spisywano informacje dotyczące wydarzeń sportowych i kulturalnych. Jak widać, już starożytni zauważyli znaczenie reklamy. Wiedzieli, że nie wystarczy mieć coś do zaoferowania, trzeba jeszcze umieć przedstawić swoją ofertę tak, by została zauważona i wzbudziła w potencjalnym kliencie pragnienie posiadania danego produktu. Do rewolucji w reklamie doszło w 1450 roku, czyli w momencie wynalezienia drugu przez Gutenberga. Wtedy pojawiły się pierwsze reklamy w prasie. Pierwszą prasową reklamę wydrukowano w Anglii, zawierała ona rady dla duchownych dotyczące Wielkanocy. W 1612 w Paryżu pojawiło się pierwsze pismo zawierające ogłoszenia – „Journal General d’Affiches”. Jak każda rzecz, także reklama wymaga pewnych ustaleń prawnych, dlatego też w Anglii dwa lata po wydaniu paryskiego pisma z ogłoszeniami wydano pierwsze regulacje prawne odnośnie reklam. 1835 to rok założenia pierwszej agencji informacyjnej Charlesa Chavasa. Osiem lat później na scenę historii reklamy wchodzi Volney Palmer będący pierwszym agentem reklamowym. Zbierał ogłoszenia i zamieszczał je w prasie. W połowie XIX wieku powstaje Associated Press, a pod koniec XIX wieku Stany Zjednoczone jako pierwsze wydają ogromną sumę, bo 50 tysięcy dolarów na reklamę. Natomiast w 1941 roku w Ameryce pojawia się pierwsza reklama telewizyjna.

Comments are closed.