Niektóre rodzaje marketingu

Marketing ma wiele twarzy. Oto kilka z nich:
– Social media marketing – zdobywanie uwagi i generowanie internetowego ruchu za pomocą społecznościowych serwisów, takich jak Facebook, Linkedln, Twitter, Youtube, blogi. Jest to coraz bardziej popularna forma marketingu ze względu na jej niską cenę i łatwy dostęp do grup docelowych,
– marketing cyfrowy – polega na wykorzystaniu cyfrowych mediów, telewizji, radia, Internetu, komórek, aby dotrzeć do potencjalnych klientów,
– marketing sensoryczny – stara się zaangażować wszystkie zmysły klientów. Dzięki temu podnosi świadomość istnienia danej marki i przywiązuje do niej odbiorcę na poziomie emocjonalnym.
– marketing szeptany – dociera do odbiorcy za pomocą „spontanicznego” przekazu ustnego. Dyskusja lub opowiadanie stanowi tu kanał przekazu informacji o produkcie.
– marketing wirusowy – inicjuje się w nim sytuacje, w której potencjalni odbiorcy sami zaczną rozpowszechniać informacje dotyczące danej firmy i produktów. Przykładem są filmiki, które użytkownicy internety sami między sobą rozsyłają.
– marketing partyzancki – promowanie swojej marki poprzez niekonwencjonalne techniki, takie jak na przykład napisy sprayem na murach, vlepki. Stosuje się w nim środki mające przykuć uwagę, np. drastyczne sceny. Bazuje on na emocjach. Raczej nie dociera do odbiorców konserwatywnych, ludzi starszych.

Comments are closed.