Reklama i marketing – czym się różnią ?

Reklama i marketing – często te dwa pojęcia są używane łącznie. Czym są i czy jest między nimi jakaś różnica ? Dużo osób używa tych pojęć zamiennie, jednakże reklama a marketing, to dwie różne sprawy.

Reklama to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Jej celem jest przybliżenie klienta do danego produktu i sprawienie by klient stał się temu produktowi lojalny. By to osiągnąć, stosuje się różne funkcje reklamy, które mają na celu zbudowanie mostu między firmą a nabywcą. W tym miejscu, przejdziemy do definicji marketingu, gdyż to właśnie reklama jest elementem procesu marketingowego.
Natomiast marketing jest procesem, który zawiera przemyślane strategie oraz techniki działania i który jest odpowiedzią na potrzeby nabywców. Innymi słowy marketing to planowanie i realizacja koncepcji i co ważne, jest oparty na wiedzy oraz badaniach, tak by zaspokajać potrzeby rynkowe.
Różnice między marketingiem i reklamą są zasadnicze, gdyż reklama jest jedną ze składowych marketingu, dlatego też ciężko porównywać te dwa, odrębne pojęcia do siebie.

Podsumowując, reklama i marketing to dwa różne pojęcia, które choć często występują razem, to jednak każde z nich ma inne znaczenie i role. Pewne natomiast jest to, że dobrze zaplanowany, przemyślany marketing będzie stanowił reklamę, która będzie skutecznie trafiała w potrzeby nabywców.

Comments are closed.